Uw onderneming is groener dan u denkt…

Ondernemen met oog voor mens en milieu, oftewel duurzaam ondernemen, heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen en is inmiddels vrijwel de standaard aan het worden. Er ontstaan volop initiatieven om milieuvriendelijker te produceren en zuiniger om te gaan met energie. Ondernemend Nederland maakt hierbij volop gebruik van de mogelijkheden die IT biedt om duurzamer te worden.

Hoe dit kan? Denk maar eens aan ‘videoconferencing’ of een ‘paperless office’. IT wordt hierbij ingezet als middel om duurzamer te ondernemen, waarbij de nieuwe IT oplossing beter voor het milieu is dan het huidige alternatief. Wanneer we kijken naar het ‘paperless office’ of ‘desk’, draagt iONE hier ook in bij, met name door digitalisatie van processen binnen uw organisatie. Gaat u maar eens na; hoeveel mappen heeft u nog nodig om klantgegevens en orders bij te houden? In iONE doet u dit allemaal digitaal; denk aan artikelinfo, prijzen en orders, maar daarnaast kunt u uw documenten ook digitaal laten ordertekenen door uw klanten. Daarnaast werken we ook aan mogelijkheden voor de digitale verwerking van facturen. Op deze manier spaart ook u met IT oplossingen op een simpele manier een hoop bomen, en bent u dus op de goede weg naar een duurzame onderneming.

Paperless office
Maar … het kan nog veel groener!

Ook op het gebied van uitstoot draagt u met iONE namelijk een steentje bij. Met de opties binnen de planningsmodule stippelt uw planner de optimale route uit voor de bezorging van bestelde artikelen. Doordat de route bekend is, kan er tevens snel gehandeld worden wanneer er iets tussendoor komt. Het is logisch dat een efficiënte planning het aantal vervoersbewegingen doet verminderen, waardoor de uitstoot van CO2 verlaagd wordt.

Een ander voorbeeld is het gebruik van 3D visualisatie en meubel renders. Met de mogelijkheden binnen 3D meubel renders die wij u kunnen bieden, ontstaat de mogelijkheid om veel meer met digitale beelden te werken. Meubels kunnen direct digitaal geconstrueerd worden, wat de productie van een meubel voor beeldmateriaal onnodig maakt en waardoor bijbehorende vervoersbewegingen en energieverbruik voorkomen worden.

3D renders - duurzaamheid

Gerelateerd hieraan is het gebruik van de meubel configurator binnen iONE. Met het gebruik van de configurator kunt u er namelijk voor zorgen dat de kans op foute bestellingen vrijwel nihil is. Doordat u samen met uw klant middels vraag-en-antwoord spel het gewenste meubel samenstelt, komen alle onderdelen van een meubel aan bod en worden tijdens het samenstellen de pootjes (bijvoorbeeld) van een bankstel niet vergeten. Dankzij de visualisatie mogelijkheden is er daardoor ook een betere aansluiting tussen de verwachting van de klant enerzijds en het eindresultaat anderzijds. Het resultaat? Minder foute artikelen, ongewenste meubels en retouren, en daarmee minder onnodige productie, energieverbruik en verplaatsingen.

Heeft u zelf ideeën voor nieuwe functies binnen onze toepassingen waardoor u nog duurzamer zou kunnen werken? Laat het ons weten!

Groen landschap