MENU

Verwerkersovereenkomst

Hier kunt u onze verwerkersovereenkomst downloaden en/of raadplegen. Deze verwerkersovereenkomst is opgesteld op basis van de Algemene Verordening Gegegevensverwerking (AVG) welke per 25 mei  2018 actief is. Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle organisatorisch verbonden rechtspersonen binnen de Colijn groep met aan het hoofd Colijn Europa Holding B.V., waaronder ook Colijn IT B.V. valt.