MENU
Colijn IT - ISO 27001 certificering

ISO 27001 certificering

U bent bij ons in veilige handen!

Wat betekent dat voor u?

Colijn IT - ISO 27001 certificering

Met onze ISO 27001 certificering tonen we onze zorgvuldige omgang met informatie en informatiesystemen aan. Het onderstreept en garandeert onze goede informatiebeveiliging en de voortdurende kwaliteitsverbeteringen die we doorvoeren. Binnen ons bedrijf en onze bedrijfsvoering stond informatiebeveiliging natuurlijk altijd al voorop en we zijn er trots op dat we dit nu kunnen ondersteunen en uitdragen middels certificering. 

U bent in veilige handen!

ISO 27001

Code voor informatiebeveiliging

De ISO 27001 certificering is de ISO standaard voor informatiebeveiliging. Het is een internationale norm en van toepassing op alle typen organisaties. De norm stelt duidelijke eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem voor informatiebeveiliging, om op deze manier ervoor te zorgen dat adequate beveiligingsmaatregelen gewaarborgd worden. Zo wordt én blijft informatie goed beschermd. Belangrijk voor onze klanten, want die zijn bij ons in veilige handen!

Colijn IT - ISO 27001 certificering

We zijn trots op onze certificering en dat willen we natuurlijk aan de hele wereld laten weten! In onze communicatie en op onze website zult u dus geregeld dit ISO 27001 certificeringskenmerk terugvinden.

Wil je meer weten over ons informatiebeveiligingsbeleid?
Neem dan contact op met je vaste contactpersoon binnen Colijn IT. We informeren je hier graag over.