Na de AVG nu de ePrivacy Verordening?

De AVG is nog maar een paar maanden van kracht, maar in Brussel wordt er al over een aanvullende wetgeving gesproken; de ePrivacy verordening (EPV), welke als doel heeft de vertrouwelijkheid van digitale communicatie beter te bewaken. In eerste instantie zou de ePrivacy wetgeving tegelijkertijd met de AVG wetgeving van kracht worden, echter is dit uitgesteld vanwege oneigheid over de concepttekst van het plan. Verwacht wordt echter dat, net als de AVG, ook deze wetgeving het MKB hard gaat raken. Dit zou namelijk betekenen dat er weer nieuwe regels komen, terwijl veel ondernemers al flink hebben moeten investeren om aan de AVG wetgeving te kunnen voldoen. Nederland ICT, de Mediafederatie en MKB-Nederland hebben daarom een open brief op hun website geplaatst waarin zij hun zorgen uiten over deze aanstaande nieuwe wetgeving, welke Brussel zo spoedig mogelijk afgerond wil hebben. Deze kunt u hier lezen.

Verwacht wordt dat de EPV ergens medio 2019 van kracht zal gaan. Uiteraard houden wij deze ontwikkelingen de komende tijd nauwlettend in de gaten en zullen u hierover zo goed mogelijk op de hoogte houden.