Creëer een beleving met software voor de meubelbranche

De consument heeft een belevingswereld. Deze wereld is één van de pijlers waar Colijn IT met haar software voor de meubelbranche onder andere op inhaakt, want waar wij in geloven is het inspelen op de beleving van het product, de winkel en uiteraard de consument. Een andere dimensie bieden aan de consument/bezoekers van de winkel kan zorgen voor een nieuwe benadering van een gehele (nieuwe) doelgroep.

Wij geloven  in een benadering van de potentiële klant en/of doelgroep door het stimuleren van extra beleving rondom de bedrijfsprocessen van de winkeliers, en de diverse fases van de consumentenbeleving. Om iets meer in de materie te duiken wordt het volgende onder de aandacht gebracht: De ‘Strategic Experiential Modules’ ook wel de SEM’s genoemd, benoemd door wetenschapper Schmitt.

Dit model bestaat uit vijf SEM’s, deze zorgen ervoor dat er ervaringen worden gecreëerd onder de consumenten, die van belangrijke doorslag kunnen zijn bij de oriëntatie, communicatie, aankoopgedrag, de beslissing en de evaluatie van een consument. De modules heten: SENSE, FEEL, THINK, ACT en RELATE.

SENSE:
Deze belevingsmodule speelt in op de zintuigen, zoals zien, horen en voelen. Wat hiermee wordt bedoelt is dat er eigenlijk een extra laag op de producten van de winkel  komt te liggen, maar ook op de winkel zelf. Hierdoor wordt er een extra dimensie en dus een extra beleving toegevoegd. Het verkoopproces en de oriëntatie van een consument zijn fases die gestimuleerd kunnen worden door ‘SENSE’. Colijn IT speelt hierop in met 3D producten en het nieuwe en innoverende automatiseringspakket (ERP) UniLiving iOne. De consument kan tijdens zijn/haar oriëntatie de meubels in 3D zien, deze online configureren en alvast alle mogelijkheden welke het product heeft ontdekken. Hiermee biedt de retailer een extra dimensie aan zijn/haar producten. Tijdens het verkoopproces kan de retailer met het nieuwe ERP pakket samen met de klant de producten samenstellen. Wil de klant bijvoorbeeld de bank in het rood zien? Dan wordt dit zo veranderd met één druk op de knop. Samen met de klant wordt dus de order ingevoerd. Kortom, de zintuigen worden extra geprikkeld door de verschillende vernieuwede oplossingen van Colijn IT.

FEEL:
Deze module focust zich vooral op de emotionele kant van de consument. Wat voor gevoel maakt het bij consument los (zoals blij, angst, gelukkig, verliefd etc.). Wat een bepaald gevoel aan een consument kan geven is de omgeving waarin hij/zij zich bevindt, dit is stemming bepalend. Door middel van de 3D configurator in de winkel kan een consument zijn/haar eigen meubel samenstellen. Samen met de verkoper komt de consument tot een order. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op tablets en grote TV schermen. Deze extra beleving verhogende producten in de winkel zorgen ervoor dat de emotie van klant op een niveau komt te liggen die het ‘WAUW’ effect met zich meebrengt. Stimuleren van het ‘WAUW’ effect is in dit proces erg belangrijk!

Think:
Dit is de SEM module die de consument tot nadenken zet. Wat er gebeurt tijdens dit proces is het creëren van extra gedachten bij de producten van de retailer. Eén van de producten van Colijn IT die hier op inspeelt is de webshop met hierin een 3D configurator van de producten. De consument heeft de (extra) gedachte dat de retailer ook online te vinden, met hierin bijvoorbeeld alle service welke vanzelfsprekend is. Wanneer de klant weinig tijd heeft om zich fysiek in de winkel te laten adviseren, denken ze aan de webshop van de retailer en weten zij deze direct te vinden. De online 3D configurator zorgt er voor dat de consument een extra gedachten krijgt bij de retailer, namelijk: Het is mogelijk om in 3D je eigen meubel samen te stellen met hierin alle mogelijkheden.

ACT:
Dit is de fysieke ervaring die de consument beleeft. Het zet aan tot handelen. Wederom komt hier de Productconfigurator van Colijn IT in beeld. Door het kunnen samenstellen van eigen meubels tot het plaatsen van een order (nadat het meubel volledig in 3D is samengesteld) zorgt er voor dat de consument actief bezig is met de producten van de retailer.

RELATE:
Relate zorgt ervoor dat de consument een “wij” gevoel krijgt. Door deze module toe te passen wordt de beleving toegevoegd die de consument aan een groep verbindt. Ook wel de ‘way-of-life’ genoemd. Belangrijke elementen hierin zijn o.a. : een goede service afhandeling, de klant positief binden aan de winkel en het creëren van een speciale band. In het ERP pakket UniLiving iOne bevinden zich deze elementen. De gehele service afhandeling wordt overzichtelijk en goed in beeld gebracht en de klant kan zijn/haar orderstatus terugvinden. De productconfigurator zorgt er voor dat de belevingsmodule Relate toegepast wordt. De consumenten gaan aan de slag op het web om zelf meubels in 3D te configureren, en de uitkomsten hiervan delen op Social Media. Hierdoor willen consumenten bij de retailer horen en aan elkaar laten zien wat voor producten ze in 3D hebben gemaakt, waardoor ook direct de mooie producten van de retailer worden getoond. Het verbindt de klanten aan elkaar, maar zeer zeker ook aan de retailer.

Beleving van en/of binnen winkels is aanpasbaar, meetbaar, herkenbaar en bovenal … commercieel erg belangrijk!