MENU

SUPPORT AANVRAGEN

Voor het melden van calamiteiten of fouten

Door onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen geeft u ons de informatie om u snel en doeltreffend te ondersteunen.
    Omschrijf de locatie in de software waar de aanpassing of fout betrekking op heeft. Probeer zo gedetailleerd mogelijk te zijn    Omschrijf zo goed als mogelijk wat er aangepast moet worden of wat er fout gaat en voeg, indien mogelijk, een afbeelding toe    Beschrijf de stappen / handelingen die wij in de applicatie moeten uitvoeren om in de hierboven beschreven (gewenste) situatie te komen.    Hoe vaak komt de (gewenste) situatie voor?    Hoe belangrijk vind je het dat de (gewenste) situatie wordt aangepast